list-lijevo

logo

list-desno

pozadina1


Ljubav je velikodušna,

dobrostiva je ljubav,

ne zavidi,

ljubav se ne hvalisa,

ne nadima se;

nije nepristojna,

ne traži svoje,

nije razdražljiva,

ne pamti zlo;

ne raduje se nepravdi,

a raduje se istini;

sve pokriva, sve vjeruje,

svemu se nada, sve podnosi.

Ljubav nikad ne prestaje.

pozadina2

Psi nisu naš cijeli život, ali oni čine naš život cijelimfacebook